با خدمات گروه مشاورین مدیریت تام تدبیر

آشنـــا شـــوید!

برندینگ تام

برندینگ تام
از پیش برندینگ عمیق و 360 درجه تا پسابرندینگ یکپارچه و پایدار
اطلاعات بیشتر

معماری سازمانی تام

معماری سازمانی تام
چگونه با سیستم سازی سازمانی، از اتلاف وقت مدیران و ناهماهنگی بین واحد ها جلوگیری شود؟ چگونه با روان سازی گردش اطلاعات به سازمانی چابک و منعطف تبدیل شویم؟
اطلاعات بیشتر

بهینه سازی بازاریابی و فروش

بهینه سازی بازاریابی و فروش
فروش با صرف منابع کمتر، قدرت چانه زنی بیشتر ، بازپرداخت سریع تر ، همسویی با چارچوب های برندینگ و شاخص های کلیدی قدرتمند تر
اطلاعات بیشتر

توسعه منابع مالی

توسعه منابع مالی
سنجش و بهبود اثر بخشی منابع مالی و تامین سرمایه مورد نیاز سازمان
اطلاعات بیشتر

نوآوری در محصول

طراحی داخلی
متدهای روز در خلق کالا، خدمات و یا سرویس های جدید در سازمان
اطلاعات بیشتر

کانواس تام

دکوراسیون منزل
طراحی ارکان جهت ساز و مدل مفهومی کسب و کار
اطلاعات بیشتر

عارضه یابی سازمانی

عارضه یابی سازمانی تام
سازمان ها با بهره مندی از پروژه عارضه یابی داده محور، می توانند یک اسکن 360 و کمی از کل سازمان داشته باشند. این متد باعث یافتن نقاط اهرمی بهبود می گردد.
اطلاعات بیشتر

منابع انسانی

عارضه یابی سازمانی تام
توسعه ساختار و نظام مند ساختن منابع انسانی
اطلاعات بیشتر