رویکرد 360 درجه
مدل سازی کمی
عارضه یابی جامع
تیم متخصص
_

درباره ما

ما کوچ سازمان هستیم؛ یک مربی درمانگر با شیوه های تام و جامع. ما با ریشه یابی از طریق روش های غیرخطی علت و معلولی، پس از فاز شناخت به یافتن نقاط اهرمی بهبود و حل مسائل کسب و کارها می پردازیم. بزرگترین ترس ما گمراهی کسب و کارها و ندانم کاری و خود درمانی مدیران است؛ بنابراین در مواجهه با معضلات ظاهری و سطحی کسب و کارها، گاهی ما را مشکوک می بابید و گاهی در مواجهه با مسائل و مشکلات معمولی حالت ما را سرد و بی تفاوت می بینید ولی در مواجهه با علت العلل ریشه ای مسائل غیرطبیعی و بحران های فوری، ما را سخت جدی خواهید یافت.

۱۲  سال تجربه
_

خدمات ما

برندینگ تام

برندینگ تام
از پیش برندینگ عمیق و 360 درجه تا پسابرندینگ یکپارچه و پایدار
اطلاعات بیشتر

معماری سازمانی تام

معماری سازمانی تام
چگونه با سیستم سازی سازمانی، از اتلاف وقت مدیران و ناهماهنگی بین واحد ها جلوگیری شود؟ چگونه با روان سازی گردش اطلاعات به سازمانی چابک و منعطف تبدیل شویم؟
اطلاعات بیشتر

با ما تماس بگیرید و امپراطوری کسب و کار خود را توسعه دهید!

بهینه سازی بازاریابی و فروش

بهینه سازی بازاریابی و فروش
فروش با صرف منابع کمتر، قدرت چانه زنی بیشتر ، بازپرداخت سریع تر ، همسویی با چارچوب های برندینگ و شاخص های کلیدی قدرتمند تر
اطلاعات بیشتر

توسعه منابع مالی

عارضه یابی داده محور
سنجش و بهبود اثر بخشی منابع مالی و تامین سرمایه مورد نیاز سازمان
اطلاعات بیشتر
_

تیم ما

تیم ما در پروژه های سازمانی در تخصص های مختلف به شما کمک می نمایند.