_

ما که هستیم؟

ما کوچ سازمان هستیم؛ یک مربی درمانگر با شیوه های تام و جامع. ما با ریشه یابی از طریق روش های غیرخطی علت و معلولی، پس از فاز شناخت به یافتن نقاط اهرمی بهبود و حل مسائل کسب و کارها می پردازیم. بزرگترین ترس ما گمراهی کسب و کارها و ندانم کاری و خود درمانی مدیران است؛ بنابراین در مواجهه با معضلات ظاهری و سطحی کسب و کارها، گاهی ما را مشکوک می بابید و گاهی در مواجهه با مسائل و مشکلات معمولی حالت ما را سرد و بی تفاوت می بینید ولی در مواجهه با علت العلل ریشه ای مسائل غیرطبیعی و بحران های فوری، ما را سخت جدی خواهید یافت.

_

تیم ما

با همراهان ما در سفر پرتلاطم دستیابی به حقیقت آشنا شوید.

شایستگی کلیدی ما

شایستگی کلیدی ما، عارضه یابی و تجویز راهکارهای بهبود بر اساس مدل های همپوشان ترکیبی است؛ اجرای راهکار توسعه مبتنی بر رویکرد سیستمی و کوچینگ کسب و کار در مسیر رشد با نگاه به ملاحظات آینده پژوهی و مطالعه روندهای محیطی.

گزارشات تحلیلی و عارضه یابی ما حاوی ابزارهای تصویری و قابل درک و ترسیم مسیری قابل فهم و ساده سازی شده برای مدیران اجرایی است.  ما با تفکیک مسائل پیدا و پنهان (حتی مغفول و فراموش شده) و تفکیک مسائل طبیعی از غیر طبیعی و فوری از غیر فوری به اولویت بندی اقدامات و تسریع رشد کمک می کنیم.

مزایای اصلی 

مزایای اصلی خدمت ما، جامعیت روش درمان در ارتقا سازمان ها، یکپارچگی و برهم نهی فنون و ابزار تحلیلی و طراحی راهکار (Super Position) و نهایتاً تعیین موثرترین نقاط اهرمی برای ایجاد اثر پروانه ای (با اعمال کمترین انرژی و منابع برای تحول دلخواه و سریع) است.  داستان های موفقیت مدل کاری ما را در بخش مشتریان مطالعه کنید. 

ارزش پیشنهادی

آنچه تاکنون ما به مشتریان خود داده ایم توانایی حفظ بقای کسب و کار و افزایش تاب آوری کسب و کار (استوارشدن از درون) و تأثیر ناپذیری از عوامل اغتشاش محیطی، توانمندی کنترل نتایج دلخواه کسب و کار و تأثیرگذاری بر محیط بازار و صنعت و نهایتاً کاهش دردسرها  و دغدغه های مدیران و ایجاد منفعت های جدید و ناشناخته است. تاکنون کارفرمایان ما به واسطه راهکارهای ساده و موثرما امید به رشد و توسعه پایدار و متوازن را تجربه کرده اند و با توسعه امپراطوری کسب و کار خود، لذت دستیابی به چشم اندازهای رویایی خود را چشیده اند.

دانلود کاتالوگ

با لمس دکمه زیر می توانید نسخه Pdf کاتالوگ تام تدبیر را دانلود نمایید.

 

ما اجتماعی هستیم