_

مقدمه

شاید این عبارت را تاکنون شنیده باشید که سازمان بدون عارضه ، سازمان مرده است!
یکی از تشبیهاتی که برای یک کسب و کار یا سازمان به کار می رود، سازمان به مثابه موجود زنده است. هر موجود زنده دارای حیات بدون شک با عوارضی نیز دست و پنجه نرم می کند.

لذا در صورتیکه یک مدیر یا مالک کسب و کار ادعا کند که در قلمرو او هیچ عارضه ای وجود ندارد، بدون شک ناشی از درک صحیح وی از فضای کسب و کار است. بنا به تجربه می توان گفت که در چنین کسب و کاری عوارض به مراتب شدید تر و بحرانی تر از سازمانی است که عوارض خود را می پذیرد. به عبارت دیگر، انکار وجود مشکلات در سازمان باعث تجمیع آن می شود و مواردی که شاید روزی راهکارهای بسیار ساده داشته است، در گذر زمان ممکن است به یک بحران تبدیل شوند. 

عارضه یابی سازمانی تام چیست؟

در عارضه یابی در جستجوی موانع و نقاط اهرمی بهبود در سازمان هستیم. عارضه یابی یک فرایند است. یک اشتباه متداول در کسب و کار ها آنست که اگر فردی چند مشکل را در سازمان پیدا کند، می گویند فرایند عارضه یابی انجام شده است. عارضه یابی صحیح در سازمان باید مطابق یک روش نظام مند و سیستماتیک انجام شود.
موضوع دیگر آنست که در فرایند عارضه یابی صحیح در جستجوی ریشه عوامل  هستیم. در بسیاری از موارد صاحبان و دست اندرکاران کسب و کار عوارض کسب و کار را به صورت ریشه ای پیدا نمی کنند. در این حالت همچنان علت العلل بروز مشکلات باقی است .

چنانچه ما در یک بخش سازمان نظیر فروش یا تولید ، فرایند عارضه یابی را دنبال کنیم، ممکن است بسیاری از مشکلات شناسایی نشود. در این حالت ما فرایند عارضه یابی را به صورت جامع و یا 360 درجه و یا بصورت عارضه یابی تام دنبال نکرده ایم.

مورد دیگر در یک عارضه یابی صحیح آنست که هرچقدر فرایند عارضه یابی سازمانی تام با بهره مندی از داده های مجموعه صورت گیرد، از اعتبار بیشتری برخوردار است. لذا رویکرد عارضه یابی سازمانی تام کاملا داده محور و یا به  عبارت دیگر کمی است.

مزایای عارضه یابی سازمانی تام چیست؟

یک عارضه یابی سازمانی تام در کسب و کار ما دستاوردهای بسیاری خواهد داشت که در زیر به مهمترین آن اشاره می شود.

 • دقت بالای عارضه یابی داده محور
  عارضه یابی تام به دلیل کمی بودن آن از دقت بالایی برخوردار است. در بسیاری از موارد رویکرد شهودی در شناخت عوارض باعث می شود دقت سنجش پایین باشد. در عارضه یابی تام علاوه بر بهره مندی از شواهد، به داده های گردآوری شده در سازمان توجه می شود و این باعث دقت بالاتر خواهد شد.
 
 • رویکرد کل نگر در مقابل رویکرد جزیره ای
  در عارضه یابی سازمانی تام به هیچ عنوان رویکرد جزیره ای نیست. بلکه به سازمان و کسب و کار به عنوان یک کل واحد نگاه می شود.

عدم انجام عارضه یابی سازمانی چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

در موارد زیادی مدیران معتقد هستند که مشکلات سازمان را بخوبی شناسایی نموده اند و تمایل دارند مستقیما به سراغ اجرای پروژه های بهبود در مجموعه بروند. اما مطابق تجربه، در بسیاری از موارد ، عوارض توسط مدیران بصورت صحیح شناخته نمی شود. یکی از مهمترین دلایل آنست که مدیران و دست اندرکاران یک کسب و کار، نگاه درونی به پدیده ها دارند و به همین دلیل نمی توانند نگاهی جامع به موضوعات درونی داشته باشند. در زیر به مهمترین تبعات عدم انجام عارضه یابی کسب و کار تام اشاره می شود.

 • نگاه درون نگر به پدیده های سازمان
  خوگیری به رخدادهای یک کسب و کار به همان شیوه همیشگی باعث می شود که مدیران متوجه بسیاری از عوارض به صورت صحیح نشوند.

 

 • عدم کشف  ریشه عوارض
  مشکلات یک مجموعه ممکن است در اثر دلایلی ایجاد شده باشد که این دلایل به نوبه خود در اثر موارد دیگری ایجاد شوند. در عارضه یابی سازمانی جامع به دنبال ریشه مشکلات در سازمان هستیم و در صورت عدم توجه به ریشه عوامل ، ممکن است مشکلات بصورت ریشه ای حل نشود و مجددا تکرار شود.