_

بهینه سازی بازاریابی و فروش چیست؟

بسیاری از سازمانها با بحران در فروش مواجهند. در مقابل بسیاری از کسب و کار ها ادعا می کنند که فروش مطلوب دارند و توان پاسخگویی به مشتریان خود را نیز ندارند.
فارغ از این دو حالت یک سوال کلیدی وجود دارد؛ آیا بازاریابی و فروش در مجموعه ما بصورت بهینه انجام میشود؟

 

چگونه بدانیم فرایند فروش و بازاریابی ما بهینه است؟

بیایید اینگونه فرض کنیم که در مجموعه ما ، آمار فروش نسبت به سال گذشته با رشد مواجه بوده است و همچنین ظرفیت تولید ما تماما درگیر است. این وضعیت برای بسیاری از صاحبان بیزنس ها آرمانی است! اما در حال ممکن است این وضعیت چندان هم مورد قبول نباشد! این همان وضعیتی است که از آن به عنوان بازاریابی و فروش غیر بهینه یاد می کنیم! مثلا نظر شما در صورتیکه بدانید میزان فروش شما نسبت به سال قبل با 40% رشد مواجه بوده است و در عین حال 10% از تورم نسبت به سال گذشته عقب است؟  در صورتیکه بدانید یکی از رقبای شما با صرف هزینه های کمتر در واحد بازاریابی خود، 10% فروش بیشتر داشته است؟ یا چه احساسی خواهید داشت اگر بدانید علیرغم رشد قابل قبول فروش، مشتریان شما صرفا یکبار از شما خرید می کنند و رفتار خرید خود را تکرار نمی کنند؟ شما چه حسی خواهید داشت اگر بدانید تخفیف هایی به مشتریان ارائه کردید که نیاز به ارائه آن نبوده است و در واقع یک سیاست ترویجی غیر موثر را دنبال کردید؟